Slīpnes projekcija

Ja no viena punkta, kas atrodas ārpus plaknes, novelk gan perpendikulu, gan slīpni, tad nogriezni, kas savieno perpendikula un slīpnes galapunktus plaknē, sauc par slīpnes projekciju.

Slîpnes projekcija ir ðokolâdes tâfelîtes çna, ja tâ pret kaut ko ir atbalstîta.

Ðajâ gadîjumâ: perpendikuls- zaïâ kastîte

                        slîpne- ðokolâdes tâfelîte

                        slîpnes projekcija- ðokolâdes tâfelîtes çna

http://www.goerudio.com/konkurss/img/model/model_1485_image002.jpgDarbu sagatavoja: Anna Ignatovièa, Alise Romule un Artûrs Blumbergs 11.a klase

op

Modeļi:
Slīpnes projekcija Reitings: 0 Skatījumi: 1994 +

Autors: Anonīms Klase: -