Stāvviļņi ir šķidrumā vai cietvielā tiešo un atstaroto viļņu pārklāšanās dēļ izveidojušās stacionārās svārstības. Vielā stāvviļņi veido mezglu vietas, kurās vide nesvārstās, un blīzumu vietas. kurās svārstības notiek ar maksimālo amplitūdu.

Stāv pūlis pie sienas, pūlī kāda rinda pagrūž citus uz sienas pusi un katrs tālākais pašūpojoties uz grūdiena pusi  šo grūdienu nodod tālāk, bet pēdējā rinda atsitas pret sienu un no tās atlec pagrūžot iepriekšējo rindu atpakaļ un tā šis grūdiens sāk ceļot atpakaļvirzienā. Gadās, ka grūdiens atpakaļ saduras ar grūdienu uz priekšu, tad cilvēks paliek uz vietas un viņu pagrūdušie  tāpat kā atlekušie no sienas maina grūdiena virzienu, bet tur tāpat var gadīties grūdiens pretī. Tādējādi viļņa pārvietošanās vietā dabūjam lokālas svārstības, kas arī ir stāvviļņi.

Modeļi:
Stāvviļņi Reitings: 0 Skatījumi: 1490 +

Autors: Anonīms Klase: -