Taisnes un plaknes savstarpējais novietojums telpā

Ir iespējami trīs dažādi taisnes un plaknes savstarpējie novietojumi.

  • Taisne atrodas plaknē. To pieraksta: .

  • Taisne krusto plakni. Taisnei un plaknei var būt tikai viens krustpunkts. To, ka taisnes a un plaknes krustpunkts ir A, var pierakstīt šādi: aα = A.

  • Taisne ir paralēla plaknei – a α.

Ir vairāki veidi, kā zīmulis var atrasties attiecībā pret papīra lapu. Zīmulis var būt izdurts cauri papīra lapai, tātad to krustot. Tas varbūt arī vienkārši uzlikts uz lapas, tātad atrasties uz tās. Vai arī zīmuli var pacelt paralēli papīra lapai, un tādā gadījumā tas nekad tai nepieskarsies.

Modeļi:
Taisnes un plaknes savstarpējais novietojums Reitings: 19 Skatījumi: 2976 +

Autors: Anonīms Klase: -