Ar temperatūru raksturo vielas sasiluma pakāpi, tā ir atkarīga no molekulu haotiskās kustības vidējās kinētiskās enerģijas.

 

Temperatūru mēra ar termometru, kura skala var būt graduēta dažādi – atbilstīgi mērīšanas skalai. Visplašāk izmanto Celsija, Fārenheita un Kelvina skalu. Kelvina (T) un Celsija (t) skalas temperatūras saista sakarība T = t + 273,15. Uzdevumus risinot, izmanto aptuvenu sakarību T = t + 273.

Pūlī katrs cilvēks var mazāk vai vairāk kustēties. Varētu mērīt, cik viss pūlis ir kustīgs. Ja vairākums kustās daudz, tad mēs sakām, ka pūlis ir kustīgs, bet, ja lielākā daļa pūļa kustās maz, tad mēs sakām, ka pūlis ir mazāk kustīgs. Vielās kustās molekulas, un šo molekulu kustību mēs mērām un saucam par temperatūru.

Modeļi:
Temperatūra Reitings: 1 Skatījumi: 2673 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2