Ar temperatūru raksturo vielas sasiluma pakāpi, tā ir atkarīga no molekulu haotiskās kustības vidējās kinētiskās enerģijas.

 

Temperatūru mēra ar termometru, kura skala var būt graduēta dažādi – atbilstīgi mērīšanas skalai. Visplašāk izmanto Celsija, Fārenheita un Kelvina skalu. Kelvina (T) un Celsija (t) skalas temperatūras saista sakarība T = t + 273,15. Uzdevumus risinot, izmanto aptuvenu sakarību T = t + 273.

Lai to paskaidrotu, iedomāsimies divas vienāda izmēra zāles (viela), kurās spēlē atšķirīgu mūziku – vienā orķestris atskaņo kādu Mocarta skaņdarbu, otrā grupa spēlē pankroku. Lai arī skatītāju (daļiņu) daudzums abās zālēs ir vienāds, temperatūra pankroka zālē ir ievērojami augstāka, jo daļiņas (panki) tajā kustās un lēkā daudz vairāk, kā sēdošie cilvēki klasiskās mūzikas zālē.

http://thekey.xpn.org/aatk/files/2013/10/king-tuff-8-620x349.jpg

Modeļi:
Temperatūra Reitings: 0 Skatījumi: 964 +

Autors: Kārlis Tohters (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 11
1 2