Triju perpendikulu teorēma

Ja taisne, kas atrodas plaknē, ir perpendikulāra slīpnes projekcijai šajā plaknē, tad tā ir perpendikulāra arī slīpnei.

Modeļi:
Reitings:  Skatījumi: +

Autors: Anonīms Klase: -