Visu organismu ģenētiskais kods ir universāls, tādējādi ir iespējama dažādu sugu ģenētiskā materiāla pārnešana uz citu sugu organismiem. Organismus, kuriem ievadīti sveši gēni, sauc par modificētiem organismiem (ĢMO) jeb transgēniem organismiem. Šobrīd pasaulē iegūtas ģenētiski modificētas baktērijas, augi un dzīvnieki. Procesu, kurā iegūst ģenētiski modificētas šūnas ar jaunām bioloģiskām īpašībām, sauc par gēnu inženieriju.

Lai ienestu šūnā cita organisma DNS, nepieciešams vektors – DNS pārnesējs. Gēnu inženierijā par vektoriem visbiežāk izmanto baktēriju plazmīdas – nelielas gredzenveida DNS molekulas, kuras var izdalīt no baktērijas šūnas.

Gēnu terapijā, kā vektori (gēnu pārnesēji) tiek izmantoti vīrusi. Šajā gadījumā tiek izmantota vīrusu dabīgā spēja iekļūt saimnieka (pacienta) šūnās un izmainīt to darbību.

Šobrīd pasaulē ir iegūtas ģenētiski modificiētas baktērijas, augi un dzīvnieki.

Vektori ir kā pārvadātāji, pārnesēji, ko nevajag sajaukt ar vektoriem matemātikā.

Vispār te var būt kaut kas kopīgs – abiem ir svarīgs virziens. Piemēram, ir taksometri, kas ved tikai no lidostas uz pilsētu un citur nebrauc.

Modeļi:
Vektori Reitings: 0 Skatījumi: 2017 +

Autors: Anonīms Klase: -