Vektoru atņemšana

Par divu vektoru  un  starpību sauc tādu vektoru , pie kura pieskaitot vektoru  iegūst vektoru

 

Praksē, lai atrastu vektoru un starpības vektoru, biežāk rīkojas šādi: pie vektora pieskaita vektora pretējo vektoru –, jo

 

Modeļi:
Reitings:  Skatījumi: +

Autors: Anonīms Klase: -