Vektoru saskaitīšana pēc paralelograma likuma

Saskaitāmos vektorus atliek no kopīga sākumpunkta, bet summas vektors ir uz dotajiem vektoriem konstruēta paralelograma diagonāle, kas iziet no tā pašā punkta.

Modeļi:
Reitings:  Skatījumi: +

Autors: Anonīms Klase: -