Vides monitorings

Vides monitorings ir sistemātiski vides stāvokļa novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami vides stāvokļa vērtējumam.

Lokālais monitorings - risina konkrētas problēmas konkrētās teritorijās.

Nacionālais monitorings - Nacionālais/valsts monitorings un tā uzdevumi:

1.Dabisko procesu un vides pārmaiņu novērošana un konstatēšana

2.Vides procesu prognozēšana

3.Priekšlikumu izstrādāšana vides politikai lēmumu pieņemšanai

Globālais monitorings - paredz universālu visu pasaules valstu starptautisku sadarbību. Apvienoto Nāciju (ANO) Vides programmas ietvaros darbojas Globālā vides monitoringa sistēma. Tā apvieno vairāk nekā 20 dažādu valstu globālo monitoringu tīklus. dati tiek apstrādāti vienotā starptautiskā vides aizsardzības informācijas sistēmā, tās galvenais uzdevums ir nodrošināt pasaules valstu valdībām un vides aizsardzības institūcijām pieeju informācijai un palīdzēt veidot nacionālās informācijas sistēmas; nacionālais - Latvijas vides monitoringa sistēmu vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides monitoringu Latvijā veido dažādu nozaru institūcijas - P = Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA) veic regulāru laikapstākļu, gaisa, ūdens un citu vides parametru monitoringu.

Modeļi:
Enviroment monitoring Reitings: 0 Skatījumi: 1266 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2