Vienādojumi, nevienādības

Vienādojumi – skaidrojums: Matemātisku izteiksmi A(x1,x2,...,xn)=B(x1,x2,...,xn), kur A un B ir kādu konkrētu funkciju f(x1,x2,...,xn) un g(x1,x2,...,xn) nosaukumi/reprezentācijas, sauc par vienādojumu.

 

Ja tas nav matemātiskās loģikas kurss, tad parasti pie tik precīzas terminoloģijas nepieturas un funkcijas nosaukumu/reprezentāciju identificē ar pašu funkciju. Arī mēs turpmāk tā darīsim.

 

Ar nosaukumiem ir tāpat kā ar būvju skicēm – skice nav nedz ēka, nedz pils, toties tā lieliski kalpo kā šo ēku un piļu celtniecības plāns. Tāpat kā zīmēt skices ir vieglāk un ērtāk nekā cilāt tonnīgus būvblokus, tāpat arī darboties ar simboliem ir nesalīdzināmi ērtāk, vieglāk un pārskatāmāk nekā operēt ar pašām funkcijām. Lūk, kāpēc, risinot vienādojumus, izmanto simbolus, nevis pašas funkcijas. Mūs, galvenokārt, interesē funkcijas, to īpašības. Matemātiskās izteiksmes kalpo kā ērts funkciju izpētes instruments.

Modeļi:
Vienādojumi, nevienādības Reitings: 2 Skatījumi: 2254 +

Autors: Anonīms Klase: -