Vienlieli trijstūri

Vienlieli trijstūri ir tādi trijstūri, kuru laukumi ir vienādi, bet perimetri ir atšķirīgi.

Divās dažādas formas telpās var sagulēt viens pie otra vienāds skaits cilvēku. Tikai vienā telpā vienai rindai jāguļ horizontāli un otrai vertikāli, bet otrā telpā visi cilvēki var sagulēt horizontāli, tikai daži cilvēki guļ vertikāli pa malām. Tāpat ir ar vienlieliem trijstūriem, viņi ir atšķirīgas formas, tomēr apņem vienu un to pašu laukumu.

Modeļi:
Vienlieli trijstūri Reitings: 7 Skatījumi: 2704 +

Autors: Anonīms Klase: -