Monohromatiskajā elektromagnētiskajā vilnī attālumu starp divām viļņa frontēm, kurās svārstības notiek vienādās fāzēs sauc par viļņa garumu. Tas ir attālums, kurā magnētiskā lauka indukcijas B un elektriskā lauka intensitātes E vektori atkārto savus virzienus telpā un sasniedz maksimālās vērtības.

= viļņa svārstību frekvence

v= viļņa izplatīšanās ātrums

=viļņa garums

Ja cilvēks iet ar nemainīgu soļu platumu, tad attālums, ko var veikt ar vienu soli ir soļa garums.

Modeļi:
Viļņu garums Reitings: 2 Skatījumi: 2193 +

Autors: Anonīms Klase: -