definīcija. Visiem naturāliem skaitļiem definētu funkciju f (n) sauc par virkni.

 

definīcija. Visur definētu funkciju f: Z+ Y sauc par kopas Y elementu virkni. Virknes ierobežojumu galīgā kopas Z+ apakškopā X sauc par galīgu virkni.

 

Tas nozīmē to, ka katram numuram/naturālam skaitlim tiek piekārtots viens vienīgs virknes elements.

 

Skaitļu virknes apzīmēšanai parasti lieto pierakstu (ai).

 

definīcija. Skaitļu virkni (ai) sauc par aritmētisko progresiju, ja ir tāds d, ka visiem kārtas numuriem i ai+1=ai+d.

 

definīcija. Skaitļu virkni (ai) sauc par aritmētisko progresiju, ja .

 

definīcija. Skaitļu virkni sauc par ģeometrisko progresiju, ja eksistē tāds q (saukts par kvocientu), ka visiem kārtas numuriem i ai+1=aiq.

 

definīcija. Skaitļu virkni (ai) sauc par ģeometrisko progresiju, ja .

 

Parasti šai situācijā uzskata, ka (ai) ir galīga virkne.

Ģeometriskā progresijā ir progresija, kurā katrs nākamais virknes loceklis ir noteikta skaita reižu lielāks par iepriekšējo, taču par piemēru var ņemt ābola sadalīšanu vienādās daivās. Sākotnēji ābols ir 1 vesels, tad to sadalām divās daļās (it kā dalot ar skaitli 2), tad atkal dalām šīs 2 daivas ar 2 un iegūstam 4 daivas un tā varam turpināt bezgalīgi, veidojot ģeometrisku progresiju.

Modeļi:
Ģeometriskā progresija Reitings: 3 Skatījumi: 4354 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2