Zooliģija ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta dzīvnieku valsts daudzveidību (sistemātika), dzīvnieku izcelšanos un attīstību, sugu un populāciju dinamikas likumsakarības, iekšsugas un starpsugu attiecības, faktorus, kas nosaka dzīvnieku eksistenci, uzvedību un izplatību. Zooloģijas pētījumu objekti ir viešūņi (protozooloģija), parazīti (parazitoloģija), kukaiņi (entomoloģija), zirnekļveidīgie (arahnoloģija), gliemji (malakoloģija), apaļmutnieki un zivis (ihtioloģija), abinieki un rāpuļi (herpetoloģija), putni (ornitoloģija), zīdītāji (terioloģija) u.c.

Jānis pēta dažādus dzīvniekus, gan lapas, gan bebrus, gan lāčus. Tas nozīmē, ka Jānis nodarbojas ar zooloģiju.

Modeļi:
Zooloģija Reitings: 2 Skatījumi: 1752 +

Autors: Anonīms Klase: -