Biocenoze ir vēsturiski izveidojusies augu, dzīvnieku un mikroorganismu (visu dzīvo būtņu) kopa, kas aizņem noteiktu sauszemes vai ūdens nogabalu un, kurai ir raksturīgas gan savstarpējas attiecības (biocenozes ietvaros), gan arī attiecības ar vidi un citām ekosistēmām.

 

Fitocenoze- Augu kopa, jebkurā teritorijā izveidojies augu kopums, kam raksturīgs noteikts sastāvs, uzbūve, augu savstarpējās attiecības un attiecības ar vidi.

Zoocenoze- dzīvnieku organismu kopa noteiktā teritorijā.

Mikrobiocenoze -mikroorganismu kopa.

Mikocenoze ir biocenozes "apakšdaļa"- sēņu kopums ekosistēmā.

 

Biocenoze - visu dzīvo būtņu kopa, kas apdzīvo kopīgu platību un kuriem raksturīgas savstarpējas attiecības. Gluži kā vienas pilsētas iedzīvotāji ir pilsētnieki.

Modeļi:
Biocenoze Reitings: 11 Skatījumi: 4695 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2