Disociācijas pakāpe

Disociācijas pakāpe - disociēto molekulu skaita attiecība pret visu izšķīdušās vielas molekulu skaitu.

Visa klase aiziet uz diskotēku. Viena daļa klases dejo kopā, bet otra izklīst pa zāli. Izklīdušo skaitu dalot ar kopā dejojošo skaitu, iegūstam disociācijas pakāpi.

 

Ieberot ūdenī sāli, daļa no tā izšķīst - rodas sālsūdens. Izšķīdušās sāls molekulu skaits/ neizšķīdušās sāls molekulu skaits = disociācijas pakāpe.

Modeļi:
Disociācijas pakāpe Reitings: 6 Skatījumi: 3675 +

Autors: Anonīms Klase: -