Dzīvības bioķīmiskās izcelšanās teorija

Šobrīd galveno vietu skaidrojumos ieņem dzīvības bioķīmiskās izcelšanās teorija, kuru radījuši un attīstījuši tādi zinātnieki kā A. Oparins, S. Millers u.c. Noteiktos apstākļos, kādi eksistēja uz Zemes pirms 3,7-4,5 miljardiem gadu, organisko vielu molekulas varēja rasties no neorganiskām vielām. Teorijas pamatā ir hipotēze, ka vispirms no elementārdaļiņām (atomiem, elektroniem un neitroniem) tika izveidoti atomi, no kuriem veidojās neorganisko vielu molekulas, bet, savukārt, no tām tika izveidotas organiskas vielas, kuras arī un ir dzīvības „pamats”.

Dzīvības bioķīmiskās izcelšanās teorijas pamatā ir tēze, ka noteiktos apstākļos, kādi eksistēja uz Zemes pirms 3,7-4,5 miljardiem gadu, organisko vielu molekulas varēja rasties no neorganiskām vielām.

Modeļi:
Dzīvības bioķīmiskās izcelšanās teorija Reitings: 50 Skatījumi: 4199 +

Autors: Anonīms Klase: -