Ķīmisko elementu periodiskā tabula

Ķīmisko elementu periodiskā tabula ir tabula, kurā ir sakārtoti ķīmiskie elementi pēc atomskaitļa (protonu skaita kodolā). Šo tabulu 1869. gadā izveidoja krievu ķīmiķis Dmitrijs Mendeļejevs, tādēļ to dēvē arī par Mendeļejeva ķīmisko elementu periodisko tabulu.

Kopš 2006. gada 16.oktobra šajā tabulā bija izvietoti 117 ķīmiskie elementi (118. elements ir jau sintezēts, bet 117. pagaidām vēl nav iegūts).


 

Šo tabulu var salīdzināt ar skolu. Skolā ir 12.klases, lielākās skolās ir vēl sīkāks sadalījums, piemēram, 4.a, 4.b un 4.c klase, katrā klasē ir no 20 – 30 skolēnu. Šis sadalījums ir pēc vecumu, zināšanu līmeņa. Mēs varam salīdzināt katru elementu ar vienu skolas klasi. Tāpat arī šajā tabulā elementi ir salikti pēc to spējas atdot elektronus, pēc tā vai tas ir metālisks vai nemetālisks elements u.tml.

Modeļi:
Ķīmisko elementu periodiskā tabula Reitings: 12 Skatījumi: 1974 +

Autors: Anonīms Klase: -